Gala Dinner Gặp mặt Doanh Nhân Việt Nam 13-10

GALA DINNER Gặp mặt Doanh Nhân Việt Nam 13-10.

Ngày 3.10.2020 GĐ Kinh Doanh Zila Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh có dịp gặp mặt các Doanh Nhân trong địa bàn cũng như các Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam, Doanh Nghiệp Trẻ Tỉnh Quảng Ninh

Buổi gặp gỡ là cơ hội giao lưu chia sẻ nắm bắt thông tin quan trọng cho sự phát triển khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Phát huy vai trò và sứ mệnh rõ ràng hơn GĐ Hải Ninh mong muốn tiếp tục phụng sự cho công ty Zila Việt Nam phât triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

GĐ Hải Ninh cùng các bạn trẻ tạo ra liên kết hỗ trợ giúp đỡ nhau trên con thuyền phát triển chung vì sự giàu mạnh của xã hội. 

 

Cảm ơn mọi sự kết nối thành công!

Hải Ninh